Açık Öğretim Lisesi 2011-2012 1. Dönem Kayıt ve yenileme işlemleri

Açık Öğretim Lisesi 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri  2011 Açık Öğretim Lisesi 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılı I. Dönem Mazeretli Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri 2011

Açık Öğretim Lisesi 2011 – 2012 1.Dönem Kayıt Kılavuzu Başvurular Nasıl Yapılacak AÖL Açık Lise Kayıt Yenileme Tarihleri

M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar / Ankara
Santral Telefonu ……………………. 0 312 296 94 00
AÖL Halkla ilişkiler …………………… 0 312 296 94 77
MAÖL Halkla ilişkiler …………………. 0 312 296 94 74
Açık Öğretim Lisesi Faks ……………. 0 312 296 94 92
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks ….. 0 312 296 94 93 Adres ve e-mail bilgileri aşağıdadır.

1. Açık Öğretim Lisesi 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 15 Ağustos – 09 Eylül 2011
2. Açık Öğretim Lisesi 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılı I. Dönem Mazeretli Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 12 – 16 Eylül 2011

Mazeretleri nedeniyle normal kayıt döneminde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretini il ve ilçelerde Bulunan Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerine bildiren öğrencilerin kayıtları alınacaktır.

Başvuru Yeri:
• Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler İl ve İlçelerde Bulunan Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerine,

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler İl ve İlçelerde Bulunan Genel Liselere, Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerine ve bölgelerinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

• Yeni Kayıt yaptıran öğrencinin resmi çekilerek sisteme aktarılacaktır. Resmin sisteme nasıl aktarılacağı Açık Öğretim Lisesi sitesinde yayınlanmaktadır. Yeni Kayıt Katılım Bedeli: Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini yatırmak zorundadır. 2011 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen

—20.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.

—5.00TL’yi ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Genel Lise Müdürlüğü ile Anadolu Lisesi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu karşılığında teslim edecektir.

Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya yatıranların katılım bedelini yatırdığına dair bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya eksik yatıranların/yanlış yatıranların kayıtları sistem tarafından yapılmamaktadır. Açık Öğretim Liselerine kayıt başvurusu yaptıktan sonra kaydını iptal edenlerin ücretleri geri iade edilmez.

• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların yeni kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.

• Cezaevlerinde hüküm giymiş yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar katılım bedellerini yatırabilmek için kayıt yaptıracakları okul/ceza evi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından ücretlerini yatırabilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

• Yabancı uyruklu hükümlüler verilen banka hesap numarasına katılım bedelini ad ve soyadıyla havale yaptıracaklardır. Havale dekontuyla birlikte kayıt işlemi yapan okula müracaat edilmesi gerekmektedir.

3. Önemli Tarihler:
S.No – Yapılacak İş ve İşlemler – Tarihleri – 1 dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 30 Aralık 2011
2- I. DÖNEM SONU SINAVLARI 21-22 Ocak 2012
3 -2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının
internette yayınlanması. 17 Şubat 2012
4- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri. 23 Ocak-03 Şubat 2012
5- 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 20 Şubat- 09 Mart 2012
6- II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 20 Nisan 2012
7- II. DÖNEM SONU SINAVLARI 12-13 Mayıs 2012
8- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 08 Haziran 2012
9- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 11-22 Haziran 2012
10- III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 09 Temmuz 2012
11- * III. DÖNEM SONU SINAVLARI 28-29 Temmuz 2012
12- 2011-2012Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 08 Ağustos 2012

*28-29 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine
kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekizden gün almış (27
Temmuz 1995 ve daha önceki doğumlu) silik, donuk ve ya aktif öğrencilerimiz III. Dönem kayıt
yenileme yaptırmaları halinde katılacaktır.

I. BÖLÜM AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ
1. Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir? Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerine gitmesi gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
b) Orta öğretim okullarının ara sınıflarından (meslek liseleri dahil) tasdikname alanlar,
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgesini yaptıranlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi ve toplam kredisinin, eğer alan seçecek ise alan kredisinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.)

2. Kayıt Başvuru Evrakları:
A. İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

B. Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknamesinin ikinci sureti ile ortaokul diploması tasdiknameyi kesen okuldan kayıtları alan okullarca istenecektir. Yeni kayıt olan öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecektir.

C. Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

D. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları(Silik Form C): Silik Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

a) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı. Not: Yeni kayıt alacak okullar bu öğrencilerin kayıtlarını sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki “silik öğrenci form C girişinden” yapacaklardır. (Bu işlem halk eğitimi merkezi müdürlüklerince de yapılabilecektir.)

E. Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Tasdiknameli Form C işlemi)
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf.
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır. Açık Öğretim lisesinden tasdikname alarak örgün eğitim kurumlarına geçen, daha sonra örgün eğitim kurumundan da tasdikname alarak Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtları da “Tasdiknameli Form C ” işlemi yapılarak alınacaktır.

Yeni kayıt alacak okullar sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki “Tasdiknameli öğrenci Form C” girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarıda sıralanan belgeler konulacaktır.

F. Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış veya halen kayıtlı öğrenci: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler geçiş dilekçeleri ile birlikte İl ve İlçelerde bölgelerinde bulunan Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerine müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin geçiş işlemleri müracaat edilen okullar tarafından sistem üzerinden yapılacaktır. Sistem üzerinden geçişi yapılan öğrenciler ders seçimini yapacaklardır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler.
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
d) Tasdikname belgesinin aslı,
e) Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim Lisesinde okumak isteyen öğrencilerden, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.)

II. BÖLÜM KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER
1. Denklik İşlemleri: Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;
a) Yurtdışındaki okullardan alınmış olan karne ve/veya öğrenim belgelerinin ülkemizde hangi okullara ve bu okulların hangi sınıfları yada dönemine denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.

b) Denklik işlemleri yurt içinde illerde Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonlarca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.

c) Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır.

2. Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimizin ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler, Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

3. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar Nelerdir?
a) Kayıt ücreti yatırılmamış ise,
b) Kayıt ücretini yatırmış ancak Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince
görevlendirilen Anadolu Liseleri müdürlüğüne işletmemişse,
c) Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,
d) Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,
e) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,
f) Katılım bedelinden muaf olan öğrencilerin muafiyet belgelerini teslim etmemeleri durumunda; Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.

4. Başvuru Evrakları Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liseleri Müdürlüğünce kurulan kayıt kabul komisyonu tarafından incelenecektir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere öğrenciye/velisine iade edilecektir.

• Bu durumdaki öğrenciye kaydının niçin kabul edilmediği bildirilecektir.

• Öğrenci/veli yeni kayıt süresi içinde eksik evraklarını tamamlayarak teslim etmesi halinde kaydı alınacaktır.

• Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır. (Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim okuluna yönlendirilecek veya ortaokuldan mezun olduğuna/sayıldığına dair okulundan yazı getirmesi istenecektir.)

• İşlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması için merkezden atılan mesajların okunarak uygulanması gerekmektedir.

5. Açık Öğretim Lisesi Sistemi aşağıdaki şekilde sınav bölgenizi belirleyecektir.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresinizin bulunduğu il sınırları içindeki sınav bölgesinde sınava girebileceksiniz.

• Mazereti nedeniyle (başka bir merkezde çalışma, askerlik, askerlikten dönüş, hastalık, tayin-nakil, tutuklu, hükümlüler ve tahliye olanlar v.b) sınav günü başka bir il sınırları içinde olacak öğrencilerimiz mazeretlerini kayıt yenilediği okul müdürlüğüne belgelendirmek şartıyla yeni sınav bölgesini ekletecektir.

• Öğrenci kendi şifresiyle tekrar Açık Öğretim Lisesi sistemine girerek okul tarafından eklenen sınav bölgesini seçecektir.

6. Askerlik Ertelemesi: Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmadığından askerlikle ilgili herhangi bir belge istenmeyecek ve verilmeyecektir.

7. Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler: Özürlü öğrenciler kayıt aşamasında özür durumlarını sisteme işletip özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Lisesi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.

Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, Açık Öğretim Lisesine veya İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.

• Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.

• Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler.

• Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il/ilçe içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.

• Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.

• Rahatsızlığını doktor raporuyla belgelendirerek sınava evde veya hastanede girecek öğrenciler sınavdan bir ay önce gerekli evrakları (rapor, dilekçe) ile birlikte Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

8. Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler:
Aktif Öğrenci : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Donuk Öğrenci : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.
Silik Öğrenci : Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM SİSTEMİ, DERS SEÇİMİ VE KİTAPLARIN ALINMASI
1. Öğretim Sistemi
a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; alanlı olanlarda; ortak, alan ve seçmeli derslerden, alansız olanlarda ise ortak ve seçmeli derslerden oluşur. Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.

c) 2009–2010 eğitim öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler 4 yıllık eğitim sistemine dahildirler.

d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine göre tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de 2010–2011 eğitim öğretim yılından itibaren alan dersleri kademeli olarak kaldırılmıştır. Bundan dolayı Açık Öğretim Lisesine 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden; ilköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle 1. 2. 3. 4. ve 5. döneme sahip kayıt yaptıran öğrenciler alan seçmeyeceklerdir. (Örgün eğitimden 1. 2. sınıflar ile 3. sınıfın birinci döneminden tasdikname alarak gelen öğrenciler alansız olarak kaydedilecektir.)

e) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler yılda iki (üçüncü dönem sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar, 27 Temmuz 1995 ve daha önceki doğumlu olanlar üç) kez dönem sonlarında yapılan sınavlara yeni kayıt yaptırarak/kayıt yenileyerek katılabilirler.

f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları alanına göre gerekli mezuniyet kredisine erişmeleri gerekmektedir

g) Açık Öğretim Lisesinde; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe- Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Alanı olan öğrenciler, istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler. Alansız olarak (alan kısmında: Alan Yok yazan) kayıt olan öğrenciler alanlarında değişiklik yapamazlar.

Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:
• 1990–1991 eğitim öğretim yılı ve daha önceki tarihlerde (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
• 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.

• 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur. Yukarıda verilen öğrenim yıllarına göre belgeler incelenerek öğrencilerin almış oldukları derslerin not dökümlerinin tasdiknamenin ekinde bulunmasına dikkat edilecektir. Ayrıntılı not dökümü (EK 2 belgesi) olmayan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

2. Ortak Dersler: Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir.
• Ortak dersler başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir.
• Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
• Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

3. Alan Dersleri:
• Genel Kültür alanının Alan Dersi yoktur.
• Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil Alanı seçen Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 3 ve 3. dönemden sonra alan dersleri karşılarına çıkar.
• Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmesi gerekmektedir.
• Mezuniyet için gerekli olan 192 kredinin, en az 80 i, alan derslerinden tamamlanır.

4. Seçmeli Dersler:
• Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan (isteğe bağlı ) derslerdir.
• Gerekli toplam krediyi tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir.
• Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

5. Kredi: Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Örneğin; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 3 dersinin kredisi 1 dir
• Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
• Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
• Daha önce alan seçmeli sınıf, kredili ve sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

Toplam Kredi: Açık Öğretim Lisesinde kazanılan ve tasdikname/denklik ile getirilen derslerin denkliğinin yapılmasıyla kazanılan kredilerin toplamı. (Toplam krediye alan kredisi dahildir.) Alan Kredisi: Açık Öğretim Lisesinde ki alanlara karşılık gelen derslerden kazanılan kredilerin toplamıdır.

6. Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları: Açık Öğretim Lisesine alanlı olarak kayıtlı olacak öğrencilerimiz aşağıdaki alanlardan mezun olabileceklerdir. Sosyal Bilimler Alanı, Türkçe-Matematik Alanı, Fen Bilimleri Alanı, Yabancı Dil Alanı, Genel Kültür Alanı

7. Alan Tercihinin Yapılması
• Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı önemli rol oynamaktadır.
• Alanlı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri kabul edilmez. (Batı Avrupa Programı hariç)
• Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
• Alan değiştiren öğrencilerin alan değiştirdikten sonra mezuniyet için gerekli olan şartları tamamlasa dahi, mezun olabilmesi için en az bir kez seçtikleri alandan sınava girmek zorundadır.

8. Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
a) Açık Öğretim Lisesine alansız olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları.
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması. Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,

b) Açık Öğretim Lisesine alanlı olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları:
• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
• Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
• Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
• Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
• Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
• Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,

9. Ders Seçimi: 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimlerini öğrenci numarasını ve kişisel şifrelerini kullanarak www.aol.meb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Sistem üzerinden ders seçmeyen öğrenciler sınava giremez.

10. Kitapların alınması: Ders seçimi yapan öğrenci seçmiş olduğu derslere ait çıktıyı sistem üzerinden alarak bölgelerinde bulunan kitap dağıtımı yapan okul müdürlüklerine kitap çıktısıyla birlikte müracaat ederek kitaplarını alacaklardır.

IV. BÖLÜM S I N A V L A R 1
1. Sınav Şekli ve Tarihi Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.

Sınavlarda; Her dersten 20 soru sorulmaktadır, Her soru 4 seçeneklidir, Her doğru cevabın değeri 5 puandır, Sınavda başarılı olabilmesi için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45 puanın alması gerekmektedir.

2. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
• Sınava Giriş Belgeleri www.aol.meb.gov.tr yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir. (Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise sisteme fotoğrafınızı ekleterek fotoğraflı çıktı belgesi alınacaktır.)
• Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava
gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

3. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
• Nüfus Cüzdanı (ehliyet, pasaport vb. gibi eşdeğer kimlik kartı).
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (varsa).
• Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi (internetten alınır).
• Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
• Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
• Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

4. Sınavların Değerlendirilmesi Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz. Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz

5. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Sınav sonuçları internet kanalıyla www.aol.meb.gov.tr adresinden öğrencilere duyurulacak olup, sınav sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi unutmayınız. Sınav sonuçlarına itiraz başvurusu; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner sermaye hesabına 10 TL yatırıldıktan sonra, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, itiraz dilekçesinin ekine ücret makbuzu konuşarak gönderilecektir.

ÖNEMLİ – Açık Öğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler www.aol.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

Sevgili Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer, bulunduğunuz bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Genel Liseler, Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilin Anadolu Liseleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleridir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN 444 83 83 NOLU ALO EĞİTİM HATTINI 7/24 SAAT TÜRKİYENİN HERYERİNDEN ARAYABİLİRSİNİZ.

Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu: MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar-ANKARA

Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi: MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar-ANKARA

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar-ANKARA

Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e-mail adresleri: teletekst@meb.gov.tr, radyotv@meb.gov.tr, aciklise@meb.gov.tr,

İNTERNET VE SİZ (http://www.aol.meb.gov.tr) Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz.

E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. e-mail adreslerimiz: BİMER (Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi) aloegitim@meb.gov.tr

www.basbakanlik.gov.tr – hiliskiler@basbakanlik.gov.tr halkilis@basbakanlik.gov.tr
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp

0 yorum:

Yorum Gönder